bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

ZESPOŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH

ul. Jana Kilińskiego 4

64-100 Leszno

woj. wielkopolskie

NIP: 697-13-52-986

REGON: 410390593TELEFON: 65 520-59-05

STRONA WWW SZKOŁY: zset.leszno.pl

E-MAIL SZKOŁY: sekretariat@zset.leszno.pl

      

Struktura organizacyjna jednostki:

  •         TECHNIKUM NR 5
  •         SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 5 W LESZNIE
  •         POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

Dyrektor ZSE-T: mgr inż. Robert Syc
Z-ca dyrektora: mgr Maja Markiewicz
Kierownik kształcenia praktycznego: mgr inż. Wojciech Białasik

Koordynator ds. dostępności: mgr Anna Wyszkowska

   

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Robert Syc
Publikacja dnia: 18.01.2021
Podpisał: Robert Syc
Dokument z dnia: 22.02.2019
Dokument oglądany razy: 45 177