bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

ZESPOŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH

ul. Kilińskiego 4

64-100 Leszno

woj. wielkopolskie

NIP: 697-13-52-986

REGON: 410390593TELEFON: 65 520-59-05

STRONA WWW SZKOŁY: zset.leszno.pl

E-MAIL SZKOŁY: sekretariat@zset.leszno.pl

   

   

  

Struktura organizacyjna jednostki:

        Technikum nr 5
        Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Dyrektor ZSE-T: mgr Janina Piotrowiak
Z-ca dyrektora: mgr Maja Markiewicz

    

    

    

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Marta Piosik
Publikacja dnia: 16.09.2015
Podpisał: Robert Syc
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 17 737